Nasza strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Czytaj więcej w Polityce Prywatności.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 1972 r. separator

Nr 19

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (459,8 kB)

< Dziennik nr 18

Dziennik nr 20 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
145 Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 2 maja 1972 r. w sprawie wyposażenia statków morskich w pomoce i przybory nawigacyjne. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1972 pozycja 145 (485,8 kB)
144 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 8 maja 1972 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędowego spisu leków oraz innych wykazów surowców farmaceutycznych i leków gotowych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1972 pozycja 144 (485,8 kB)
143 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 maja 1972 r. w sprawie określenia wykroczeń, za które funkcjonariusze niektórych organów podlegających nadzorowi Ministra Spraw Wewnętrznych upoważnieni są do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upoważnień. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1972 pozycja 143 (952,3 kB)
142 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 1972 r. w sprawie powierzenia Państwowym Biurom Notarialnym w Dębnie i Gryficach prowadzenia ksiąg wieczystych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1972 pozycja 142 (473,7 kB)
141 Rozporządzenie Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 29 kwietnia 1972 r. w sprawie uposażenia pracowników naukowo-badawczych Instytutu Pedagogiki. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1972 pozycja 141 (491,7 kB)
140 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 1972 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji i zakresu działania Naczelnej Rady Uzdrowisk i Wczasów Pracowniczych oraz wojewódzkich rad uzdrowisk i wczasów pracowniczych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1972 pozycja 140 (491,0 kB)
139 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 1972 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych stężeń substancji w powietrzu atmosferycznym. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1972 pozycja 139 (911,5 kB)
138 Oświadczenie Rządowe z dnia 25 kwietnia 1972 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Protokołu, podpisanego w Warszawie dnia 14 października 1971 r., do Umowy pomiędzy Polską Rzecząpospolitą Ludową i Niemiecką Republiką Demokratyczną o współpracy w dziedzinie polityki społecznej, podpisanej w Warszawie dnia 13 lipca 1957 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1972 pozycja 138 (427,8 kB)
137 Protokół podpisany w Warszawie dnia 14 października 1971 r. do Umowy pomiędzy Polską Rzecząpospolitą Ludową i Niemiecką Republiką Demokratyczną o współpracy w dziedzinie polityki społecznej, podpisanej w Warszawie dnia 13 lipca 1957 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1972 pozycja 137 (872,4 kB)
136 Oświadczenie Rządowe z dnia 25 kwietnia 1972 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Protokołu do Międzynarodowej konwencji o rybołówstwie na Północno-Zachodnim Atlantyku, dotyczącego członkostwa w komitetach rejonowych oraz środków regulacji rybołówstwa, sporządzonego w Waszyngtonie dnia 1 października 1969 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1972 pozycja 136 (873,0 kB)
135 Protokół do Międzynarodowej konwencji o rybołówstwie na Północno-Zachodnim Atlantyku, dotyczący członkostwa w komitetach rejonowych oraz środków regulacji rybołówstwa, sporządzony w Waszyngtonie dnia 1 października 1969 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1972 pozycja 135 (428,4 kB)
134 Oświadczenie Rządowe z dnia 25 kwietnia 1972 r. w sprawie przystąpienia Polski do Konwencji w sprawie ochrony zasobów biologicznych Południowo-Wschodniego Atlantyku, sporządzonej w Rzymie dnia 23 października 1969 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1972 pozycja 134 (428,4 kB)
133 Konwencja w sprawie ochrony zasobów biologicznych Południowo-Wschodniego Atlantyku, sporządzona w Rzymie dnia 23 października 1969 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1972 pozycja 133 (459,8 kB)

< Dziennik nr 18

Dziennik nr 20 >