Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2017 r. separator

    
Pozycje: 1-50 | 51-100 | 101-150 | 151-200 | 201-250 | 251-300 | 301-350 | 351-400 | 401-450 | 451-500 | 501-550 | 551-600 | 601-650 | 651-700 | 701-750 | 751-800 | 801-850 | 851-900 | 901-950 | 951-1000 | 1001-1050 | 1051-1100 | 1101-1150 | 1151-1200 | 1201-1250 | 1251-1300 | 1301-1350 | 1351-1400 | 1401-1450 | 1451-1500 | 1501-1550 | 1551-1564

< Pozycje nr 1501 - 1550


Lista aktów
PozycjaTytułPlikiData ogłoszenia
1564 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie zezwoleń na międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy oraz przewóz kabotażowy Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1564 (491,6 kB) 2017-08-22
1563 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1563 (233,5 kB) 2017-08-22
1562 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie przypadków, w których do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat, oraz przypadków, w których osoba, która ukończyła ośmioletnią szkołę podstawową, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1562 (234,9 kB) 2017-08-22
1561 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie trybu, sposobu i zakresu uzyskiwania i udostępniania informacji z Rejestru z dostępem ograniczonym oraz sposobu zakładania konta użytkownika Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1561 (252,1 kB) 2017-08-22
1560 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo spółdzielcze Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1560 (464,2 kB) 2017-08-22
1559 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w latach 2018–2019 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1559 (230,2 kB) 2017-08-22
1558 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1558 (488,6 kB) 2017-08-21
1557 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1557 (273,7 kB) 2017-08-21
1556 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1556 (256,8 kB) 2017-08-21
1555 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o dozorze technicznym Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1555 (236,7 kB) 2017-08-21
1554 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2017 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1554 (262,9 kB) 2017-08-18
1553 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o usługach turystycznych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1553 (426,0 kB) 2017-08-18
1552 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawierania przez fundusz inwestycyjny otwarty umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1552 (248,0 kB) 2017-08-18
1551 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na zalesianie gruntów rolnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1551 (238,9 kB) 2017-08-18

< Pozycje nr 1501 - 1550