Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2017 r. separator

    
Pozycje: 1-50 | 51-100 | 101-150 | 151-200 | 201-250 | 251-300 | 301-350 | 351-380

< Pozycje nr 301 - 350


Lista aktów
PozycjaTytułPlikiData ogłoszenia
380 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów (przychodów) z tytułu umorzenia należności pieniężnych związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 380 (231,5 kB) 2017-02-27
379 Ustawa z dnia 24 lutego 2017 r. o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej i ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 379 (228,2 kB) 2017-02-27
378 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie wzorów treści gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych składanych jako zabezpieczenie akcyzowe Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 378 (579,5 kB) 2017-02-27
377 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie likwidacji Instytutu Rozwoju Służb Społecznych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 377 (228,4 kB) 2017-02-27
376 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania zasięgu terytorialnego przejść granicznych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 376 (229,4 kB) 2017-02-27
375 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie stawek opłat oraz sposobu ich obliczania Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 375 (232,3 kB) 2017-02-27
374 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie właściwości urzędów skarbowych i izb administracji skarbowej w zakresie podatku od wydobycia niektórych kopalin Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 374 (423,1 kB) 2017-02-27
373 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie depozytu urzędu celno-skarbowego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 373 (460,6 kB) 2017-02-27
372 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 372 (563,5 kB) 2017-02-27
371 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie właściwości urzędów skarbowych i izb administracji skarbowej w zakresie akcyzy Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 371 (260,9 kB) 2017-02-27
370 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie właściwości urzędów skarbowych i izb administracji skarbowej w zakresie podatku od gier Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 370 (255,2 kB) 2017-02-27
369 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego w stosunku do funkcjonariuszy celnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 369 (233,1 kB) 2017-02-27
368 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie określenia waluty i wysokości ryczałtu przysługującego funkcjonariuszowi Służby Celno-Skarbowej wykonującemu stałe zadania służbowe poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 368 (238,4 kB) 2017-02-27
367 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 367 (233,1 kB) 2017-02-27
366 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie wzorów kart wpisu i wzorów kart zapytania o dane w Systemie Informacyjnym Schengen oraz sposobu ich wypełniania Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 366 (6,6 MB) 2017-02-27
365 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie urzędów celno-skarbowych, w których może być dokonywany wywóz, przywóz i tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 365 (315,1 kB) 2017-02-27
364 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 364 (475,7 kB) 2017-02-27
363 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów: znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu w punktach sprzedaży towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, oraz stempla potwierdzającego wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej, a także określenia niezbędnych danych, które powinien zawierać dokument będący podstawą do dokonania zwrotu podatku podróżnym Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 363 (240,1 kB) 2017-02-27
362 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu skarbowego właściwego do wydawania druków zaświadczeń o uzyskanej wygranej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 362 (234,3 kB) 2017-02-27
361 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu i trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 361 (230,7 kB) 2017-02-27
360 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu realizacji czynności prokuratora w ramach kontroli nad czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 360 (225,2 kB) 2017-02-27
359 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 359 (246,7 kB) 2017-02-27
358 Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych w rybołówstwie morskim Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 358 (2,2 MB) 2017-02-27
357 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pożyczkach i kredytach studenckich Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 357 (245,6 kB) 2017-02-27
356 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 356 (3,7 MB) 2017-02-24
355 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie przenoszenia do służby w Policji Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 355 (250,8 kB) 2017-02-24
354 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie wzoru oświadczenia o nieruchomościach oraz prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej, i rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem zastawu skarbowego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 354 (495,9 kB) 2017-02-24
353 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie wzoru wniosku wspólnego o wydanie interpretacji indywidualnej oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek wspólny Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 353 (670,9 kB) 2017-02-24
352 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji ogólnej oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 352 (603,0 kB) 2017-02-24
351 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 351 (230,1 kB) 2017-02-24

< Pozycje nr 301 - 350