Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2017 r. separator

    
Pozycje: 1-50 | 51-100 | 101-150 | 151-200 | 201-250 | 251-300 | 301-350 | 351-400 | 401-450 | 451-500 | 501-550 | 551-600 | 601-650 | 651-700 | 701-750 | 751-800 | 801-850 | 851-900 | 901-950 | 951-1000 | 1001-1050 | 1051-1100 | 1101-1150 | 1151-1200 | 1201-1250 | 1251-1300 | 1301-1350 | 1351-1400 | 1401-1450 | 1451-1500 | 1501-1550 | 1551-1600 | 1601-1650 | 1651-1700 | 1701-1750 | 1751-1800 | 1801-1850 | 1851-1900 | 1901-1950 | 1951-2000 | 2001-2050 | 2051-2100 | 2101-2150 | 2151-2200 | 2201-2250 | 2251-2300 | 2301-2332

< Pozycje nr 2251 - 2300


Lista aktów
PozycjaTytułPlikiData ogłoszenia
2332 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra – Członka Rady Ministrów Mariusza Kamińskiego – Koordynatora Służb Specjalnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 2332 (247,3 kB) 2017-12-13
2331 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 2331 (230,5 kB) 2017-12-13
2330 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sprawiedliwości Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 2330 (225,1 kB) 2017-12-13
2329 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 2329 (226,7 kB) 2017-12-13
2328 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 2328 (228,7 kB) 2017-12-13
2327 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 2327 (226,7 kB) 2017-12-13
2326 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 2326 (231,1 kB) 2017-12-13
2325 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 2325 (229,2 kB) 2017-12-13
2324 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 2324 (226,9 kB) 2017-12-13
2323 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 2323 (228,6 kB) 2017-12-13
2322 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 2322 (230,6 kB) 2017-12-13
2321 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 2321 (225,9 kB) 2017-12-13
2320 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 2320 (226,0 kB) 2017-12-13
2319 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra – Członka Rady Ministrów Beaty Kempy Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 2319 (231,3 kB) 2017-12-13
2318 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 2318 (225,9 kB) 2017-12-13
2317 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 2317 (225,8 kB) 2017-12-13
2316 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 2316 (226,0 kB) 2017-12-13
2315 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 2315 (225,3 kB) 2017-12-13
2314 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Energii Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 2314 (225,5 kB) 2017-12-13
2313 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra – Członka Rady Ministrów Henryka Kowalczyka Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 2313 (232,8 kB) 2017-12-13
2312 Ustawa z dnia 6 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 2312 (207,9 kB) 2017-12-13
2311 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 2311 (235,4 kB) 2017-12-13
2310 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 2310 (234,3 kB) 2017-12-13
2309 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Parkowi Narodowemu Gór Stołowych z siedzibą w Kudowie-Zdroju Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 2309 (229,4 kB) 2017-12-13
2308 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości świadczeń przyznawanych funkcjonariuszowi Służby Celno-Skarbowej oddelegowanemu do pełnienia służby na terytorium innego państwa Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 2308 (237,2 kB) 2017-12-13
2307 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie planu działań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 2307 (236,3 kB) 2017-12-13
2306 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o zawarcie umowy najmu i wzoru oświadczenia o rękojmi terminowego uiszczania należności pieniężnych wynikających z umowy najmu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 2306 (410,7 kB) 2017-12-13
2305 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów karty urodzenia i karty martwego urodzenia Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 2305 (458,9 kB) 2017-12-13
2304 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie licytacji elektronicznej w postępowaniu egzekucyjnym w administracji Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 2304 (243,2 kB) 2017-12-13
2303 Ustawa z dnia 9 listopada 2017 r. o Instytucie Solidarności i Męstwa Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 2303 (230,9 kB) 2017-12-12
2302 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 2302 (342,7 kB) 2017-12-12
2301 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie udzielania szkołom artystycznym realizującym kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, prowadzonym przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 2301 (1,1 MB) 2017-12-12

< Pozycje nr 2251 - 2300