Nasza strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Czytaj więcej w Polityce Prywatności.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2013 r. separator

    
Pozycje: 1-50 | 51-100 | 101-150 | 151-200 | 201-250 | 251-300 | 301-350 | 351-400 | 401-450 | 451-500 | 501-550 | 551-600 | 601-650 | 651-700 | 701-750 | 751-800 | 801-850 | 851-900 | 901-950 | 951-1000 | 1001-1050 | 1051-1100 | 1101-1150 | 1151-1200 | 1201-1250 | 1251-1300 | 1301-1350 | 1351-1400 | 1401-1450 | 1451-1500 | 1501-1550 | 1551-1600 | 1601-1650 | 1651-1700 | 1701-1742

< Pozycje nr 1651 - 1700

Dziennik dla roku 2014 >

Lista aktów
PozycjaTytułPlikiData ogłoszenia
1742 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2013 pozycja 1742 (549,4 kB) 2013-12-31
1741 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2013 pozycja 1741 (494,3 kB) 2013-12-31
1740 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2013 pozycja 1740 (504,5 kB) 2013-12-31
1739 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2013 pozycja 1739 (509,8 kB) 2013-12-31
1738 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2013 pozycja 1738 (505,5 kB) 2013-12-31
1737 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2013 pozycja 1737 (691,4 kB) 2013-12-31
1736 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2013 pozycja 1736 (890,3 kB) 2013-12-31
1735 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2013 pozycja 1735 (677,2 kB) 2013-12-31
1734 Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2013 pozycja 1734 (678,2 kB) 2013-12-31
1733 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2013 pozycja 1733 (740,0 kB) 2013-12-31
1732 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2013 pozycja 1732 (658,5 kB) 2013-12-31
1731 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2013 pozycja 1731 (678,6 kB) 2013-12-31
1730 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2013 pozycja 1730 (766,2 kB) 2013-12-31
1729 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2013 pozycja 1729 (662,3 kB) 2013-12-31
1728 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2013 pozycja 1728 (654,9 kB) 2013-12-31
1727 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2013 pozycja 1727 (655,1 kB) 2013-12-31
1726 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2013 pozycja 1726 (667,4 kB) 2013-12-31
1725 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2013 pozycja 1725 (679,1 kB) 2013-12-31
1724 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2013 pozycja 1724 (1,1 MB) 2013-12-31
1723 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2013 pozycja 1723 (745,3 kB) 2013-12-31
1722 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2013 pozycja 1722 (803,1 kB) 2013-12-31
1721 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2013 pozycja 1721 (775,8 kB) 2013-12-31
1720 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2013 pozycja 1720 (681,7 kB) 2013-12-31
1719 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2013 pozycja 1719 (719,8 kB) 2013-12-31
1718 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2013 pozycja 1718 (740,6 kB) 2013-12-31
1717 Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2013 pozycja 1717 (733,5 kB) 2013-12-31
1716 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie homologacji typu tramwajów i trolejbusów Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2013 pozycja 1716 (550,8 kB) 2013-12-31
1715 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2013 pozycja 1715 (556,9 kB) 2013-12-31
1714 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2013 pozycja 1714 (506,4 kB) 2013-12-31
1713 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków i trybu zwrotu podatku od towarów i usług siłom zbrojnym, wielonarodowym kwaterom i dowództwom oraz ich personelowi cywilnemu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2013 pozycja 1713 (497,6 kB) 2013-12-31
1712 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nagród rocznych, nagród uznaniowych i zapomóg funkcjonariuszy Straży Granicznej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2013 pozycja 1712 (494,7 kB) 2013-12-31
1711 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz stażu służby, jakim powinien odpowiadać funkcjonariusz Straży Granicznej na określonym stanowisku służbowym Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2013 pozycja 1711 (543,3 kB) 2013-12-31
1710 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy oraz pracowników Straży Granicznej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2013 pozycja 1710 (505,8 kB) 2013-12-31
1709 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu zawieszania w czynnościach służbowych funkcjonariuszy Straży Granicznej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2013 pozycja 1709 (496,0 kB) 2013-12-31
1708 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Straży Granicznej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2013 pozycja 1708 (495,2 kB) 2013-12-31
1707 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania dyscyplinarnego wobec funkcjonariuszy Straży Granicznej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2013 pozycja 1707 (514,6 kB) 2013-12-31
1706 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowych oraz znaków identyfikacyjnych funkcjonariuszy Straży Granicznej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2013 pozycja 1706 (495,5 kB) 2013-12-31
1705 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości organów i jednostek organizacyjnych Straży Granicznej w sprawach wynikających ze stosunku służbowego funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz trybu postępowania w tych sprawach Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2013 pozycja 1705 (499,5 kB) 2013-12-31
1704 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów funkcjonariuszy Straży Granicznej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2013 pozycja 1704 (499,5 kB) 2013-12-31
1703 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu naliczeń etatowych w Straży Granicznej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2013 pozycja 1703 (494,3 kB) 2013-12-31
1702 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznawania i wypłaty odszkodowań przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biurze Ochrony Rządu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2013 pozycja 1702 (500,1 kB) 2013-12-31
1701 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2013 pozycja 1701 (656,9 kB) 2013-12-31

< Pozycje nr 1651 - 1700

Dziennik dla roku 2014 >