Akt prawny separator

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo ochrony środowiska

Data ogłoszenia: 2013-10-23
Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw
Rok: 2013
Pozycja: 1232

Pobierz plik:

plik 1 Pobierz dokument D2013000123201.pdf (1,3 MB)