Akt prawny separator

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych

Data ogłoszenia: 2013-08-22
Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw
Rok: 2013
Pozycja: 957

Pobierz plik:

plik 1 Pobierz dokument D2013000095701.pdf (656,6 kB)