Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2014 r. separator

    
Pozycje: 1-50 | 51-100 | 101-150 | 151-200 | 201-250 | 251-300 | 301-350 | 351-400 | 401-450 | 451-500 | 501-550 | 551-600 | 601-650 | 651-700 | 701-750 | 751-800 | 801-850 | 851-900 | 901-950 | 951-1000 | 1001-1050 | 1051-1100 | 1101-1150 | 1151-1200 | 1201-1250 | 1251-1300 | 1301-1350 | 1351-1400 | 1401-1450 | 1451-1500 | 1501-1550 | 1551-1600 | 1601-1650 | 1651-1700 | 1701-1750 | 1751-1800 | 1801-1850 | 1851-1900 | 1901-1950 | 1951-1995

< Pozycje nr 1901 - 1950

Dziennik dla roku 2015 >

Lista aktów
PozycjaTytułPlikiData ogłoszenia
1995 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie wykazu chorób i ułomności, wraz z kategoriami zdolności do służby w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2014 pozycja 1995 (871,6 kB) 2014-12-31
1994 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2014 pozycja 1994 (688,4 kB) 2014-12-31
1993 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2014 pozycja 1993 (701,7 kB) 2014-12-31
1992 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2014 pozycja 1992 (798,9 kB) 2014-12-31
1991 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców, rejestrów zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2014 pozycja 1991 (676,1 kB) 2014-12-31
1990 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na rozwój ośrodków innowacyjności w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2014 pozycja 1990 (759,1 kB) 2014-12-31
1989 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie wykazu chorób i ułomności, wraz z kategoriami zdolności do służby kandydata do Służby Więziennej i funkcjonariusza Służby Więziennej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2014 pozycja 1989 (1,3 MB) 2014-12-31
1988 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2014 pozycja 1988 (975,1 kB) 2014-12-31
1987 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2014 pozycja 1987 (1,1 MB) 2014-12-31
1986 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2014 pozycja 1986 (611,2 kB) 2014-12-31
1985 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2014 pozycja 1985 (440,7 kB) 2014-12-31
1984 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2014 pozycja 1984 (435,5 kB) 2014-12-31
1983 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie wykazu chorób i ułomności wraz z kategoriami zdolności do pracy w wyodrębnionych komórkach organizacyjnych kontroli skarbowej oraz w wywiadzie skarbowym Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2014 pozycja 1983 (881,8 kB) 2014-12-31
1982 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wzoru formularza skierowania do komisji lekarskiej stosowanego w Służbie Więziennej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2014 pozycja 1982 (552,6 kB) 2014-12-31
1981 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2015 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2014 pozycja 1981 (964,1 kB) 2014-12-31
1980 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2014 pozycja 1980 (478,8 kB) 2014-12-31
1979 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2014 pozycja 1979 (481,3 kB) 2014-12-31
1978 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie maksymalnego procentowego udziału składników pochodzenia zagranicznego w przychodzie netto z realizacji kontraktu eksportowego oraz rodzaju dowodów, na podstawie których ustala się pochodzenie produktu lub usługi Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2014 pozycja 1978 (448,0 kB) 2014-12-31
1977 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2015 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2014 pozycja 1977 (697,7 kB) 2014-12-31
1976 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 15 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie interoperacyjności systemu kolei Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2014 pozycja 1976 (594,6 kB) 2014-12-31
1975 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie pomocy finansowej udzielanej pracodawcom prowadzącym zakłady pracy chronionej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2014 pozycja 1975 (488,2 kB) 2014-12-31
1974 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2014 pozycja 1974 (506,3 kB) 2014-12-31
1973 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2014 pozycja 1973 (779,9 kB) 2014-12-31
1972 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie stawek opłat produktowych dla poszczególnych rodzajów opakowań Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2014 pozycja 1972 (507,3 kB) 2014-12-31
1971 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2014 pozycja 1971 (520,2 kB) 2014-12-31
1970 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie refundacji kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2014 pozycja 1970 (461,0 kB) 2014-12-31
1969 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie określenia w roku 2015 wysokości zwrotu kosztów przejazdu sędziego z miejsca zamieszkania do siedziby sądu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2014 pozycja 1969 (437,3 kB) 2014-12-31
1968 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych dla poszczególnych produktów Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2014 pozycja 1968 (745,7 kB) 2014-12-30
1967 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2014 pozycja 1967 (681,7 kB) 2014-12-30
1966 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów DPO i DPR Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2014 pozycja 1966 (987,4 kB) 2014-12-30
1965 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, członków Polskiej Komisji Akredytacyjnej, wyznaczanych przez nie recenzentów i ekspertów, członków komisji dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, członków komisji dyscyplinarnej powołanej przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, rzeczników dyscyplinarnych powołanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego oraz Rzecznika Praw Absolwenta Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2014 pozycja 1965 (695,5 kB) 2014-12-30
1964 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać wniosek o wpis do ewidencji producentów Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2014 pozycja 1964 (750,1 kB) 2014-12-30
1963 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2014 pozycja 1963 (920,4 kB) 2014-12-30
1962 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie – Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2014 pozycja 1962 (832,8 kB) 2014-12-30
1961 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2014 pozycja 1961 (1,5 MB) 2014-12-30
1960 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości krajowej rezerwy kwoty krajowej w roku kwotowym 2014/2015 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2014 pozycja 1960 (738,7 kB) 2014-12-30
1959 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2014 r. w sprawie wzoru formularza skierowania do komisji lekarskiej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych stosowanego w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2014 pozycja 1959 (742,7 kB) 2014-12-30
1958 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie współdziałania komisji lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych z jednostkami organizacyjnymi służby medycyny pracy Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2014 pozycja 1958 (687,1 kB) 2014-12-30
1957 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2014 pozycja 1957 (740,9 kB) 2014-12-30
1956 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2014 r. uchylające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2014 pozycja 1956 (675,2 kB) 2014-12-30
1955 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie współczynnika przydziału kwot indywidualnych z krajowej rezerwy przeznaczonej dla dostawców hurtowych w roku kwotowym 2014/2015 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2014 pozycja 1955 (739,4 kB) 2014-12-30
1954 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz wzoru wniosku w sprawie przyznania Karty Dużej Rodziny Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2014 pozycja 1954 (1,3 MB) 2014-12-30
1953 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przedmiotowej do krajowych przewozów pasażerskich Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2014 pozycja 1953 (950,5 kB) 2014-12-30
1952 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2014 pozycja 1952 (797,9 kB) 2014-12-30
1951 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2014 pozycja 1951 (680,6 kB) 2014-12-30

< Pozycje nr 1901 - 1950

Dziennik dla roku 2015 >