Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2018 r. separator

    
Pozycje: 1-50 | 51-100 | 101-150 | 151-200 | 201-250 | 251-300 | 301-350 | 351-400 | 401-450 | 451-500 | 501-550 | 551-598

< Pozycje nr 501 - 550


Lista aktów
PozycjaTytułPlikiData ogłoszenia
598 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Wielkopolskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Jeziorach Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2018 pozycja 598 (228,3 kB) 2018-03-22
597 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kinematografii Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2018 pozycja 597 (268,1 kB) 2018-03-22
596 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie sposobu składania zgłoszeń, sposobu i trybu komunikacji ze zgłaszającym oraz sposobu i trybu weryfikacji dołączonych do zgłoszenia dokumentów Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2018 pozycja 596 (235,7 kB) 2018-03-22
595 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2018 pozycja 595 (236,8 kB) 2018-03-22
594 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2018 pozycja 594 (277,6 kB) 2018-03-22
593 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru wniosku o wydanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2018 pozycja 593 (1,2 MB) 2018-03-22
592 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2018 pozycja 592 (230,3 kB) 2018-03-22
591 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie funkcji oraz sposobu ustalania dodatków funkcyjnych przysługujących sędziom Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2018 pozycja 591 (363,6 kB) 2018-03-21
590 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru certyfikatu weryfikacji dostawy oraz sposobu ewidencjonowania wydanych certyfikatów Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2018 pozycja 590 (440,0 kB) 2018-03-21
589 Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2018 pozycja 589 (197,3 kB) 2018-03-21
588 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2018 pozycja 588 (231,5 kB) 2018-03-21
587 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Cyberbezpieczeństwa Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2018 pozycja 587 (234,7 kB) 2018-03-20
586 Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2018 pozycja 586 (1,1 MB) 2018-03-20
585 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na cele z zakresu ochrony środowiska wynikające z zamknięcia jednostek produkcyjnych węgla Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2018 pozycja 585 (237,7 kB) 2018-03-20
584 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2018 pozycja 584 (396,7 kB) 2018-03-20
583 Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2018 pozycja 583 (470,0 kB) 2018-03-20
582 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 marca 2018 r. sygn. akt P 7/16 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2018 pozycja 582 (326,8 kB) 2018-03-20
581 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Za Zasługi dla Geodezji i Kartografii”, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania, a także noszenia Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2018 pozycja 581 (573,3 kB) 2018-03-20
580 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o partiach politycznych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2018 pozycja 580 (291,0 kB) 2018-03-20
579 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2018 pozycja 579 (246,4 kB) 2018-03-20
578 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2018 pozycja 578 (323,5 kB) 2018-03-20
577 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracownikach sądów i prokuratury Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2018 pozycja 577 (251,5 kB) 2018-03-19
576 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 14 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków żeglugi śródlądowej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2018 pozycja 576 (232,7 kB) 2018-03-19
575 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wzoru legitymacji służbowej i innych dokumentów funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2018 pozycja 575 (2,7 MB) 2018-03-19
574 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bibliotekach Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2018 pozycja 574 (256,4 kB) 2018-03-19
573 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2018 pozycja 573 (243,2 kB) 2018-03-19
572 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru deklaracji dla podatku od wydobycia niektórych kopalin Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2018 pozycja 572 (689,2 kB) 2018-03-19
571 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2018 pozycja 571 (496,2 kB) 2018-03-19
570 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządowych kolegiach odwoławczych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2018 pozycja 570 (261,9 kB) 2018-03-19
569 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania, przekazywania oraz rozliczania środków finansowych na naukę, trybu wyznaczania opiekuna pomocniczego i przyznawania stypendium doktoranckiego w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2018 pozycja 569 (241,0 kB) 2018-03-19
568 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i norm uzbrojenia żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2018 pozycja 568 (368,6 kB) 2018-03-16
567 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie świadczeń przysługujących funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego za podróże służbowe, przeniesienia lub delegowania Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2018 pozycja 567 (285,1 kB) 2018-03-16
566 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowych warunków wykonywania lotów międzynarodowych z materiałami niebezpiecznymi Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2018 pozycja 566 (255,5 kB) 2018-03-16
565 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie warunków wynagradzania pracowników Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2018 pozycja 565 (383,1 kB) 2018-03-16
564 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2018 pozycja 564 (240,0 kB) 2018-03-16
563 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Polskiej Organizacji Turystycznej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2018 pozycja 563 (245,9 kB) 2018-03-16
562 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2018 pozycja 562 (578,7 kB) 2018-03-16
561 Oświadczenie rządowe z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie mocy obowiązującej Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w sprawie statusu Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanego w Warszawie dnia 28 czerwca 2017 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2018 pozycja 561 (289,7 kB) 2018-03-16
560 Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w sprawie statusu Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w Rzeczypospolitej Polskiej, podpisane w Warszawie dnia 28 czerwca 2017 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2018 pozycja 560 (2,3 MB) 2018-03-16
559 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2018 pozycja 559 (436,6 kB) 2018-03-16
558 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie centrum urazowego dla dzieci Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2018 pozycja 558 (252,5 kB) 2018-03-16
557 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach hodowlanych gatunku kura (Gallus gallus)” na lata 2017–2019 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2018 pozycja 557 (244,5 kB) 2018-03-16
556 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2018 pozycja 556 (227,1 kB) 2018-03-16
555 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków z zakresu dokumentacji podatkowej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2018 pozycja 555 (233,4 kB) 2018-03-15
554 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2018 pozycja 554 (370,8 kB) 2018-03-15
553 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism organów procesowych w postępowaniu karnym Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2018 pozycja 553 (502,6 kB) 2018-03-15
552 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie okresowych sprawozdań i informacji dotyczących działalności i sytuacji finansowej zarządzających ASI dostarczanych przez te podmioty Komisji Nadzoru Finansowego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2018 pozycja 552 (529,4 kB) 2018-03-15
551 Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2018 pozycja 551 (263,7 kB) 2018-03-15

< Pozycje nr 501 - 550