Konwencja o międzynarodowej odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez obiekty kosmiczne, sporządzona w Moskwie, Londynie i Waszyngtonie dnia 29 marca 1972 r.


Data ogłoszenia: brak
Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw
Rok: 1973
Wydanie: 27
Pozycja: 154

Pobierz plik:

plik 1 Pobierz dokument D1973027015401.pdf
plik 2 Pobierz dokument D1973027015402.pdf