Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków


Data ogłoszenia: 2018-05-30
Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw
Rok: 2018
Pozycja: 1041

Pobierz plik:

plik 1 Pobierz dokument D2018000104101.pdf