Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast


Data ogłoszenia: 2018-08-14
Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw
Rok: 2018
Pozycja: 1561

Pobierz plik:

plik 1 Pobierz dokument D2018000156101.pdf