Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wzorów znaków graficznych informujących o poziomach Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisanych do kwalifikacji pełnych i cząstkowych włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i odpowiadających im poziomach europejskich ram kwalifikacji


Data ogłoszenia: 2019-08-21
Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw
Rok: 2019
Pozycja: 1574

Pobierz plik:

plik 1 Pobierz dokument D2019000157401.pdf