Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie wzoru zeznania o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej jednostki kontrolowanej i należnego podatku dochodowego od osób prawnych


Data ogłoszenia: 2019-12-12
Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw
Rok: 2019
Pozycja: 2392

Pobierz plik:

plik 1 Pobierz dokument D2019000239201.pdf