Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej


Data ogłoszenia: 2020-08-07
Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw
Rok: 2020
Pozycja: 1352

Pobierz plik:

plik 1 Pobierz dokument D2020000135201.pdf