Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych


Data ogłoszenia: 2020-08-21
Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw
Rok: 2020
Pozycja: 1426

Pobierz plik:

plik 1 Pobierz dokument D2020000142601.pdf