Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku tonażowym


Data ogłoszenia: 2020-08-25
Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw
Rok: 2020
Pozycja: 1443

Pobierz plik:

plik 1 Pobierz dokument D2020000144301.pdf