Ustawa z dnia 9 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne


Data ogłoszenia: 2020-02-05
Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw
Rok: 2020
Pozycja: 179

Pobierz plik:

plik 1 Pobierz dokument D2020000017901.pdf