Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych


Data ogłoszenia: 2020-03-27
Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw
Rok: 2020
Pozycja: 542

Pobierz plik:

plik 1 Pobierz dokument D2020000054201.pdf