Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania


Data ogłoszenia: 2020-04-14
Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw
Rok: 2020
Pozycja: 666

Pobierz plik:

plik 1 Pobierz dokument D2020000066601.pdf