Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 5 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji objętej wsparciem oraz jednostkowych wysokości premii gwarantowanej w roku 2019 oraz 2020


Data ogłoszenia: 2020-05-11
Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw
Rok: 2020
Pozycja: 832

Pobierz plik:

plik 1 Pobierz dokument D2020000083201.pdf