Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy


Data ogłoszenia: 2019-07-05
Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw
Rok: 2019
Pozycja: 1251

Pobierz plik:

plik 1 Pobierz dokument D2019000125101.pdf