Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne


Data ogłoszenia: 2019-01-10
Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw
Rok: 2019
Pozycja: 43

Pobierz plik:

plik 1 Pobierz dokument D2019000004301.pdf