Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą


Data ogłoszenia: 2020-08-13
Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw
Rok: 2020
Pozycja: 1388

Pobierz plik:

plik 1 Pobierz dokument D2020000138801.pdf